Per-Jonas Partapuoli

Bures!
Mu namalea Per Jonas, ja ruoktubáiki munnje lea Orusjohka maid lea Laevážis, dávvi-ruoŧas. Juste dál mon orun Árviesjávrries go vázzan girdinoahpu 2012 rádjai. Lean leamáš lahtu Sáminuorra stivras 2009 rájis ja sádden ruhtahálddašeaddji 2010 go leai jáhkečoahkkin Gáutsjávrries. Mon lean gál siivuis gánda 😉 ja lihkkun leahkit somas olbmuiguin, leahkkit bohzuiguin, máilbmi oaidnit ja čuoigat.
Maid mu Sáminuorra lea, lea oktavuohta, ráhkisvuohta ja ovttideapmi. Lea mu mielas hui dehaláš ahte mii nuorat bárget ahte šada buoret vuoigatvuođa sámiide. Mon jáhkan ahte dát lea mii maid sáhtet juoga dahkat ja lea nu ahte dát lea mii ”create” boahteáigai. Mon sávván ahte don maid mannat mielde sámi nuorat dihte.

Ja mus hálidat munnja váldit oktavuođa, sáhtat ringget, vai saddet reive poastá vai e-poastá báktu.
Telefuvdna: +46 (0) 70 305 55 39
Čujuhus: Storgatan 8D, SE-93331 Árviesjávrrie
Šleđgapoastáčujuhus: perjonas@biegga.com
Gulahalle!

Hali Hallå!
Jag heter Per Jonas och kommer från en liten by som heter Årosjokk som är i Laevas Sameby i norra Sverige. Just nu bor jag i Arvidsjaur för studier inom flygning och blir färdig 2012. Jag har varit medlem i styrelsen sedan 2009 och blev ekonomiansvarig 2010 när förbundsmötet var i Ammarnäs. Jag är en trevlig kille som gillar att vara med roliga människor, hålla på med renskötsel, uppleva världen och åka skidor.
Vad mitt Sáminuorra är, är gemenskap, kärlek och utveckling. Det är enligt mig väldigt viktigt att samiska ungdomar jobbar med frågor som utvecklar Sápmi. Jag tror även att det är vi som kan skapa den värld som våra efterkommande kommer leva i.
Vill du ta kontakt med mig, når du mig på telefon. Eller varför inte ett brev eller e-post?
Telefon: +46 (0) 70~305 55 39
Adress: Strogatan 8D, SE-93331 Arvidsjaur
E-post: perjonas@biegga.com
Gulahalle!

Hi!
My name is Per Jonas and I’m the Financial Accountant for Sáminuorra, the youth organization for sami. If you want to contact me, you can always call me, send a e-mail or a letter.
Telephone: +46 (0) 70~305 55 39
Address: Storgatan 8D, SE-93331 Arvidsjaur. Sweden
E-mail: perjonas@biegga.com
Gulahalle!

Annonser