Vuordit juovlaruohta

Iđđes lea juovlaruohtta, ja otne lea maŋemus bargobeaivi mus ovdal go válddán juovlalobáža. Ná loahppageažis jagi álgen jurddašit mannan jagi birra Sáminuoras. Jurddašin geahččalit juogadit oasážiid dán jagis:

Dát lea leamaš mu nuppat jahki jođiheaddjin. Lea leamaš hui earenomáš jahki juohkeladje. Mii leat vásihan ollu, sihke morraša ja ilu. Sáminuorra leamaš dorvun, jeđđehussan ja movttideaddjin. Sáminuora bokte oahpástuvvá nuoraiguin geaiguin ii livčče muđun šaddat oahpástuvvat. Min stivrras čohkkájit 17 lahttu ja dát nuorat orrot miehtá Sámi, Girkonjárggas gitta Göteborgii. Moatte gearddi jagi mii deaivvadit, čoahkkinasttit ja niegadit Sámi boahtteáiggi birra.

Buoremus muitu Sáminuoras 2010 gal lea jahkečoahkkin Gávtsjávrries. Dat dovdu mii mii miellahttuin lei dalle, moktá ja jáhkku boahtteáigái. Lei maid akta daid stuorimus jahkečoahkkimiin mii mis lea leamaš ja mu mielas akta dain somámus. Mis ledje čeahpes logaldallit geat loktejedje min Sámi nuoraid ja geat vuosehedje ahte sis lea jáhkku midjiide. Mii geahččaleimmet ođđa čoahkkinasttin vuogi, ja leat vuosttaš Sámi organisašuvdna geat leat jienasteami sadjái álgán ráđđehallat. Juohke miellahttu Sáminuoras galgá váldojuvvot vuhtii, dat lea min mihttu. Mii maid bovdiimet eallilan olbmuid čoahkkimii, oahppandihte ja maiddai čájehandihte ahte mii atnit árvvus sin. Mii leat álgán eanet jurddašit min iežamet ovddastvástádusa birra. Maid mii Sámit ieža sáhttit bargat buoridandihte min dili? Áiggit leat rievdan, eatge mii sáhte dušše gáibidit ja láitit iežáid. Mii fertet ieža vuosehit min boahtteáiggi ja got mii bargat dan dihte. Mii galgat leahkit Sáŋgárat Sámis, nugo Johan Áilo Kalstad muitalii Sámedikki boahtteiáge konfereanssas! Loga eanet rollaid birra dás: http://sametinget.se/18727

Nu šattaimet mii, nuorra Sápmelaččat, láidesteaddjin Sámis ja bovdehalaimet Sámiid Riikasearvvi jahkečoahkkimii muitalit got mii viggat ovddidit Sámi. Ja makkár rámi mii oaččuimet boarániin dan maŋŋel! Dat gal roahkka dovdui váibmui, ja ledjen nu mihás Sáminuora čeahpes stivralahtuid dihte! 🙂 Ávžžuhan maid din mannat geahččame dán govvaráiddu maid Carl Johan Utsi ja Jörgen Stenberg leaba ráhkadan Sámiid Riikkasearvvi 60- jagi ávvudeami aktavuođas. Hui čáppat, dat goit movttidahttá mu joatkit bargat Sámi áššiguin.

Čakčat leat viimmat čađahan Giellamiella prošeavtta gos nuorra Sámi nieiddat manne Sohpparis, Guovdageainnus ja Kárášjogas oaidnindihte makkár maholašvuođat leat dasa geat leat Sámegielagat. Sii ožžo buori beroštumi mediain. Dás vuollelis bloggas sáhttibehtet lohkat ja geahččat govaid sin mátkkis.

Niejda- chicks in Sápmi maid viimmat duođas álggahuvvoi! Loga eanet dan birra dás: chicksinsapmi.wordpress.com

Ja leat vel viimmat ožžon ruđa Vaajmoe- sjung för livet prošektii. Dát lea ádjánan veahá, muhto boahtte jagi mii álgit lávlut! Čuvvot fal mielde!

Diehttelas lea olu eanet dáhpáhuvvan dan jagi mii dal lea nohkame. Muhto ii hal daid suitte visot čállit! 🙂

Háliidan giitit visot čeahpes nuoraid, Sáminuora stivrra ja diehttelas maid Anna-Maria dán jagi ovddas! Dinguin gal lea nu álki ja somá ovttasbargat!

Sáván buriid ja ráfálaš juovllaid visot Sámi nuoraide. Muitet šaddat miellahttun boahtte jahkái. Mii oaidnalit 2011, gulan ságáid ahte olu dáhpáhuvva dan jagi maid! 🙂

Imorgon är det julafton och jag har äntligen unnat mig ett litet jullov. Såhär i slutet av året började jag tänka på det gångna 2010 och allt jag upplevt genom Sáminuorra.

Vi har genomgått både sorg och glädje i år och jag är tacksam att Sáminuorra varit en tröst, trygghet men även hjälpt oss att blicka framåt. Genom Sáminuorra har jag lärt känna ungdomar jag aldrig hade lärt känna annars. Styrelsen består av 17 personer som bor hela vägen från Girkonjárga till Göteborg.

Ett av de bästa minnena från 2010 är årsmötet i Gávtsjávrrie. Den framtidstro och den stämningen vi hade där och den förändrade mentaliteten. Tiderna har förändrats ocht istället för att kräva och klaga så har vi i Sáminuorra börjat arbeta med att ta vårt ansvar och jobba själva för ett Sápmi vi vill ha i framtiden. Vi vill vara Hjältar i Sápmi!

En annan sak jag minns är när Sáminuorra blev ledande i Sápmi och fick presentera vårt arbete i organisationen för SSR! Och den berömmen vi fick av ”gamlingarna” efteråt, tror aldrig jag vart så stolt över vår organisation tidigare! 🙂

Annars så har många projekt pågått under hösten bl.a. Niejda- Chicks in Sápmi och Giellamiella. Nu har vi äntligen också fått finansiering för kören Vaajmoe- sjung för livet. Den startar nästa år!

Vill tacka alla duktiga ungdomar i Sápmi, Sáminuorras styrelse och såklart Anna-Maria för ett bra 2010! Kom ihåg att bli medlemmar för 2011, enligt rykten kommer det bli ett spännande åri Sáminuorra! 😉

Buorit Juovllat ja Hávskes Ođđa Jahki! God Jul och Gott Nytt År!

//Helena

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s